MEDICINSK​ SEKRETERARE

  MEDICINSK TERMINOLOGI

SVENSKA - LATIN

Medicinska basmorfem, prefix och suffix

BASMORFEM
Basmorfem Betydelse Basmorfem Betydelse
Aden- Körtel Mega(l)- Stor
Aer- Luft, gas Men- Månad
Akus- Hörsel Metr- Livmoder
Andr- Man Mikr- Liten
Angi- Kärl Morf- Form
Anti- Mot My- Muskel
Antrop- Människa Myel- Märg
Artr- Led Myk- Svamp
Bas- Grund, gång Myx- Slem
Bio- Liv Nefr- Njure
Blast- Grodd, omogen cell Nekr- Död
Blefar- Ögonlock Neur- Nerv
Brady- Långsam Nos- Sjukdom
Braky- Kort Odont- Tand
Cardi- Hjärta, övre magmun Oftalm- Öga
Cefal- Huvud Omfal- Navel
Chol(e)- Galla, gallvägar Onk- Tumör
Chondr- Brosk Onyk- Nagel
Chyl- (Tarm)saft Oofor- Äggstock
Cor(e)- Pupill Ops-, opt- Syn
Cykl- Cirkel Orki(d)- Testikel
Cyst- Blåsa Oste- Ben
Cyt- Cell Ot- Öra
Dakry- Ögontår Paed- Barn
Daktyl- Finger, tå Paky- Tjock
Derm(at)- Hud Pat- Sjukdom
Dynam- Kraft Peps-, pept- Matsmältning
Emes-, emet- Kräkning Pneum- Lunga, luft
Encefal- Hjärna Pod- Fot
PREFIX
Prefix Betydelse Prefix Betydelse
A, ab, abs- Av, från Intra, intro- Innanför, inåt
Ad Till, vid, åt Iso- Lik
Ambi- Båda Juxta Intill
A(n)- O, icke Kak(o)- Dålig
Ana Upp Kata Ned
Ante Före, framför Keil(o)- Läpp
Anti Mot Ko-, kom-, kon- Med, samman
Apo Av, från, avsaknad av Medi(o)- Mitt, mellan
Auto- Själv Meso- Mitt, mellan
Bi- Dubbel, två Meta Efter, om
Cac(o)- Dålig Mono- Ensam
Celi(o)- Buk Neo- Ny
Cirkum Runtom Ob Mot
Co-, com-, con- Med, samman Oligo- Fåtalig, bristande
De Av, ned, från Orto- Rak, riktig
Di(pl) Två, dubbel Pan- All, hel
Dia Genom Para Bredvid, utanför
Dis- Isär Per Genom
Dys- Dålig, svår Peri Omkring
Ek, ekt(o)- Ut, från, utanför Poly- Många
Endo- Inne, inifrån Post Efter
Epi På, i, över, efter Pr(a)e Framför, före
Eu God, bra Pro Fram, före
E(x) Ut, ur Pseudo- Falsk
Exo- Ut, utifrån Re- Åter
Hemi- Halv Retro Bakom
Homo- Annan, olik Se- Isär
Hyper Samma Sub Under
Hypo Över Super Över
Idio- Under Supra Ovanför
In Egen Syn Samman
In- In i Trans Över, genom
Infra O-, icke Ultra Utöver
Inter Mellan, bland
SUFFIX
Suffix Betydelse Suffix Betydelse
-akusi Hörsel -megali Förstoring
-algi Smärta -odyni Smärta
-asteni Svaghet -oid Liknande
-atresi Utan öppning -om Tumör
-cele Bråck -os Sjukdom
-centes Punktion -pat(i) Sjukdom
-cid Dödande -peni Brist
-cyt Cell -pexi Fixering
-des Fog -plasi Bildning
-ektasi Utvidgning -plegi Förlamning
-ektomi Borttagande -pné Andning
-emi Blod -poes Bildning
-fili Kärlek, benägenhet -ptos (Fram)fall
-fobi Fruktan -ptys Hostning, spottning
-genes Alstrande, ursprung -rafi Sutur
-grafi Undersökning -ragi Starkt flöde
-gram Bild, kurva -ré Flöde
-hemi Blod -rexi Bristning
-hexi Tillstånd -schis(is) Klyvning
-ias(is) Sjukdom -skop Instrument
-iatri(k) Läkekonst -skopi Betraktande, undersökning
-id Liknande -stas Stoppande
-it Inflammation -stomi Öppning, förbindelse
-lentus Full av -tomi Delning, snitt
-logi Lära -trofi Försörjning
-lys Upplösning -trop Inverkande på
-mani Galenskap

VITAMINER OCH MINERALER

VITAMINER OCH MINERALER
Vitamin / Mineral Viktig Källa Bristsymtom
A-vitamin
Retinol
Syn, hud, slemhinnor, reproduktion Lever, fet fisk, mjölk, ägg, margarin Försämrat mörkerseende, torra slemhinnor
B1
Tiamin
Muskler, nerver, energiproduktion Griskött, ärtor, bönor Trötthet, aptitlöshet, beriberi
B2
Riboflavin
Energiproduktion, förbränning av kolhydrater, fetter och proteiner Lever, mjölk, kött Hud- och slemhinneförändringar
B6
Pyridoxin
Protein- och kolhydratomsättning Kyckling, kött, banan Hudförändringar, neurologiska symtom, blodbrist
B12
Kobalamin
Bildning av röda blodkroppar, nerver Lever, strömming, ost, kött Perniciös anemi (blodbrist), nervskador
Biotin Cellernas ämnesomsättning De flesta livsmedel, t.ex. lever, jäst, mjölk Sömnbesvär, Håravfall, Torra ögon
C-vitamin
Askorbinsyra
Immunförsvar, bindväv, järnupptag, skydd mot fria radikaler Färsk frukt, t.ex. citrusfrukter, grönsaker, bär Försämrad sårläkning, skörbjugg
D-vitamin
Kalciferol
Skelett Fet fisk, lever, kött, mjölk, spannmål, solljus Rakitis hos barn, osteomalaci (benuppmjukning) hos vuxna
E-vitamin
>lfa-tokoferol
Reproduktion, skydd mot fria radikaler Vegetabiliska oljor Hudskador,​ Anemi, Muskelskador
Folsyra Celldelning, bildning av röda blodkroppar Lever, kött, grönsaker Blodbrist
Fosfor
P
Muskler, skelett, nerver, energiproduktion Kött, fisk, mjölkprodukter försämrad njurfunktion, Nerv och muskelproblem
Jod
I
Sköldkörtel Skaldjur, havsfisk, t.ex. torsk, jodberikat salt Struma (förstorad sköldkörtel)
Järn
Fe
Blod, muskler, syretransport Blodprodukter, bröd, bönor, nöt- och viltkött Blodbrist
Kalcium
Ca
Skelett, muskler, nerver, blodkoagulation Mjölkprodukter, bladgrönsaker, bönor Benskörhet
Kalium
K
Syra-basbalans, nerver, muskler, njurfunktion Rotsaker, baljväxter, nötter, frukt, t.ex. banan. Trötthet, muskelsvaghet, aptitlöshet; överskott kan ge hjärtarytmi
Koppar
Cu
Enzymfunktion Lever, skaldjur, nötter Blodbrist
Krom
Cr
Glukosomsättning Skaldjur, kött, fullkorn Sämre glukosutnyttjande
K-vitamin
Koagulationsvitamin
Blod, koagulation, skelett Lever, bladgrönsaker, t.ex. spenat Koagulationsstörning
Magnesium
Mg
Skelett, nerver, muskler Spenat, nötter, skaldjur, banan, fisk, kött Koncentrationssvårigheter, depression, krampanfall, magproblem
Mangan
Mn
Fett- och kolhydratomsättning, skydd mot fria radikaler Ris, bär, nötter yrsel, trötthet, eksem 
Molybden
Mo
Enzymfunktion Lever, sojamjöl, grönsaker depression, förvirring, impotens, bortdomningar 
Niacin
Nikotinsyra
Energiproduktion, fett- och kolhydratomsättning Kött, fisk, lever, ägg, spannmålsprodukter Bristsjukdomen pellagra, aptitlöshet, humörsvängningar
Pantotensyra Fett- och kolhydratomsättning Finns i de flesta livsmedel illamående, magont, trötthet, allergi
Selen
Se
Immunförsvar, skydd mot fria radikaler Skaldjur, fisk, pasta, ris hjärtmuskelförändringar
Zink
Zn
Enzymfunktion Kött, lever, musslor, spenat, bönor Sämre tillväxt, immunförsvar och sårläkning